Home / Event / [Events] INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2015 ครั้งที่ 2 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี

[Events] INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2015 ครั้งที่ 2 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี

INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2015 ครั้งที่ 2 @อิมแพค เมืองทองธานี วันที่  1-4 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 21.00 น.

เป็นงานที่รวบรวมจักรยาน, แฟชั่น เสื้อผ้าสำหรับผู้ปั่นจักรยานรวมถึงอุปกรณ์จักรยานและบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจจักรยาน รวมถึงสนับสนุนและผลักดันกีฬาประเภทจักรยานให้เป็นที่สนใจในวงกว้าง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติในฐานะประเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการขี่จักรยาน อีกทั้้งเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ ปั่นจักรยาน ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจในการขี่จักรยานมากขึ้น

สถานที่ อิมแพค เมืองทองธานี
เวลา 1-4 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 21.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.internationalbangkokbike.com/

About smokier