Home / Biker Tips / [Tip] การเตรียมตัวขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในหน้าฝน

[Tip] การเตรียมตัวขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในหน้าฝน

เข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว สำหรับชาวสองล้อไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือตกเบาๆ ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เพราะนอกจากจะตัวเปียกปอนเสี่ยงต่อการเป็นหวัดแล้ว การขับขี่ในทัศนวิสัยที่ไม่ดีตอนฝนตกยังทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอีกด้วย

“ฝนเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่เราสามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนขับขี่ในแต่ละครั้งก็คือร่างกายและรถมอเตอร์ไซค์” สมนึก ประกอบผล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเผยเคล็ด(ไม่)ลับในการเตรียมพร้อม และดูแลรถมอเตอร์ไซค์ (รวมทั้งชีวิตของทุกคนบนท้องถนน) ในฤดูฝนแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่การเตรียมพร้อม ตรวจเช็คและการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

รายการตรวจเช็ค สภาพของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
น้ำมันเครื่อง -ระดับน้ำมันเครื่องไม่ถูกต้อง
-น้ำมันเครื่องสกปรก / เสื่อมสภาพ
-น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น(น้ำปนเปื้อนในน้ำมันเครื่อง)
-ระดับน้ำมันเครื่องลดลงเร็วมาก
-ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง / ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
-ตรวจสอบอายุการใช้งาน สีและสภาพของน้ำมันเครื่อง / เปลี่ยน
-ตรวจหารอยรั่วหรือหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขจุดที่รั่ว ล้างภายในเครื่องยนต์และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
-ตรวจหารอยรั่วซึม / แก้ไข หรือกรณีเครื่องยนต์หลวม ให้ช่างแก้ไขเครื่องยนต์ใหม่
ระบบเบรค -เบรคลื่น (เบรคไม่อยู่)
-เบรคค้าง (เบรคไม่คืน)
-ระยะฟรีเบรคไม่ถูกต้อง
-เบรคมีเสียงดัง (ขณะเบรค)
-น้ำมันเบรคสกปรก /เปลี่ยนสี
-ตรวจการสึกหรอของผ้าเบรคและจานเบรค / แก้ไข
หรือเปลี่ยน (ถ้าจำเป็น)
-ไล่ลมเบรคใหม่ (กรณีเป็นเบรคแบบดิสเบรค)
-ตรวจสอบสภาพผ้าเบรค สปริงเบรคและกลไก
เบรค / แก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
-ตรวจเช็ค / ปรับตั้งใหม่
-ตรวจสภาพผ้าเบรค จานเบรคหรือดุมเบรค / ขัดทำ
ความสะอาด แก้ไขหรือเปลี่ยน (ถ้าจำป็น)
-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคใหม่
ยาง -ยางเสื่อมสภาพ / ดอกยางเหลือน้อยหรือสึกหรอไม่สม่ำเสมอ
-แรงดันลมยางไม่ถูกต้อง (อ่อนหรือแข็งเกินไป)
-ตรวจเช็ค / เปลี่ยน
-ตรวจและเติมลมยางให้ถูกต้อง
กรองอากาศ -สกปรก / อุดตัน / เปียกชื้น
-เสื่อมสภาพ / เปื่อยหรือฉีกขาด
-ตรวจสอบสภาพ / เปลี่ยนหรือทำความสะอาด
(เฉพาะรุ่นที่ไส้กรองไม่เคลือบสารเคมี ส่วนรุ่นที่
เคลือบสารเคมีไม่ต้องทำความสะอาด กรณี
สกปรกหรืออุดตันให้เปลี่ยนใหม่)
-ตรวจเช็คและเปลี่ยน
หัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน -หัวเทียนสกปรก / หัวเทียนบอด
-ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนไม่ถูกต้อง
-หัวเทียนเสื่อมสภาพ / ชำรุด (ฉนวน
แตกหัก เขี้ยวกร่อน คราบกำลังอัดรั่ว)
-ปลั๊กหัวเทียนเสื่อมสภาพ (เปลือก
แตกหัก ยางฉนวนเปื่อย ไฟแรงสูงรั่ว)
-ตรวจสอบ / ทำความสะอาด
-ตรวจสอบ / ปรับตั้งให้ถูกต้อง
-ตรวจสอบประกายไฟ, ตรวจสภาพภายนอก / เปลี่ยน (ถ้าจำเป็น)
-ตรวจเช็ค / เปลี่ยน
ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ -วงจรไฟฟ้าขัดข้อง / ไม่ทำงาน
-สวิตช์ควบคุมวงจรชำรุด / เป็นสนิมติดขัด หน้าสัมผัสชำรุด
-ตรวจสอบวงจร / ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
-ตรวจสอบการทำงาน / ฉีดล้างทำความสะอาดด้วยสเปรย์ไล่ความชื้นหรือเปลี่ยน (ถ้าจำเป็น)

“สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการตรวจสอบด้วยตัวเอง ก็สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ของท่านเข้าตรวจเช็คในศูนย์บริการ หรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญได้ที่ Bike Point ทุกสาขาใกล้บ้าน”

นอกจากนี้ ควรเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น หมวกกันน็อคแบบเต็มใบที่มีหน้ากากใสกันเม็ดฝน และเศษดินกระเด็นใส่, ชุดกันฝนควรมีติดไว้กับที่เก็บของใต้เบาะรถทั้งของผู้ขี่และคนซ้อนท้ายเพื่อป้องกันฝนและเศษโคลนที่อาจกระเด็นมาโดน เสื้อผ้าจะได้ไม่เลอะเทอะ, ถุงมือเพื่อกันมือที่กุมแฮนด์ลื่นในขณะฝนตก เพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมรถ ตลอดจนแผ่นป้ายทะเบียนและเอกสารสำคัญต่างๆ หากเปียกฝน หรือสูญหายไม่ควรนิ่งนอนใจ ให้รีบทำใหม่ทันที โดยสามารถติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบก

 

ข้อมูล : บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
ภาพการตรวจเช็คสภาพรถ : สตอมคลับ

CREDIT :: http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9550000091788

About smokier