Home / Promotion / [Promotion] โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก KAWASAKI เดือนตุลาคม ฟรีประกัน / Gift Voucher / ดอกเบี้ยพิเศษ

[Promotion] โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก KAWASAKI เดือนตุลาคม ฟรีประกัน / Gift Voucher / ดอกเบี้ยพิเศษ

kawasaki-promotion_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE

 

kawasaki-promotion-2-1_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE

kawasaki-promotion-2_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE

 

kawasaki-promotion-3-1_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE

kawasaki-promotion-3_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE

 

kawasaki-promotion-4-1_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE

รุ่น เงื่อนไขโปรโมชั่น
เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ
z1000_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE
Z1000
15%
20% ลูกค้าสามารถเลือกเงินดาวน์ได้
30%
1.99% อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับ
เงินดาวน์
1.29%
0%
รุ่น Z1000 ลูกค้าเลือกได้
สูงสุด 48 เดือน
Versys1000_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE
Versys 1000
15%
20% ลูกค้าสามารถเลือกเงินดาวน์ได้
30%
1.99% อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับ
เงินดาวน์
1.29%
0%
รุ่น Versys 1000 ลูกค้าเลือกได้
สูงสุด 36 เดือน
Versys1000-2_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE Versys1000-ACC_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE
Versys 1000  with Accessory Package A (*Grand Tourer) 
15%
20% ลูกค้าสามารถเลือกเงินดาวน์ได้
30%
1.99% อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับ
เงินดาวน์
1.29%
0%
รุ่น Versys 1000 ลูกค้าเลือกได้
สูงสุด 36 เดือน
Versys1000-3_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE Versys1000-ACC-2_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE
Versys 1000  with Accessory Package B (*Tourer) 
15%
20% ลูกค้าสามารถเลือกเงินดาวน์ได้
30%
1.99% อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับ
เงินดาวน์
1.29%
0%
รุ่น Versys 1000 ลูกค้าเลือกได้
สูงสุด 36 เดือน
ninja1000_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE
Ninja 1000
15%
20% ลูกค้าสามารถเลือกเงินดาวน์ได้
30%
1.99% อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับ
เงินดาวน์
1.29%
0%
รุ่น Ninja 1000 ลูกค้าเลือกได้
สูงสุด 36 เดือน

ninja-zx14_SMOKYBIKE_MOTORCYCLE
Ninja ZX14R
15%
20% ลูกค้าสามารถเลือกเงินดาวน์ได้
30%
1.99% อัตราดอกเบี้ยพิเศษขึ้นอยู่กับ
เงินดาวน์
1.29%
0%
รุ่น Ninja ZX14R ลูกค้าเลือกได้
สูงสุด 36 เดือน

 

 

 

 
CREDIT :: http://www.kawasaki.co.th/

About smokier