Home / Biker Tips / [Tips] จะซื้อมอเตอร์ไซต์มือสอง มี 3 ข้อที่ควรรู้ไว้ก่อนตัดสินใจซื้อ

[Tips] จะซื้อมอเตอร์ไซต์มือสอง มี 3 ข้อที่ควรรู้ไว้ก่อนตัดสินใจซื้อ

ในตอนนี้ราคามอเตอร์ไซค์มือสองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ไม่อยากเสียเงินมาก หลังจากที่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาเเล้วราคามีเเต่จะลดลงเรื่อยๆ ตามการใช้งานเเละเวลาของมัน อย่างไรก็ตามวันนี้ทางทีมงานมีทิปมาบอกในการเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองกันอย่างไรดี

smokybike

 1. หาข้อมูลรุ่นที่เราจะซื้อ 
  การที่เราจะซื้อมอเตอร์ไซค์ซักคัน เราควรรู้ราคา สภาพ ความนิยม เเละ ชุดเเต่งมือหนึ่งซะก่อนเพื่อนำมาพิจารณาการตีราคาว่าคันที่เราจะซื้อมีช่วงราคาเท่าไร สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา มี
  – สภาพโดยรวม (ตำหนิต่างๆ , อะไหล่ , ประวัติ , ดอกยางมอเตอร์ไซค์ , ที่พักเท้า , ตัวถัง)
  – เลขไมค์
  – อายุของมอเตอร์ไซค์


 2. ผู้ขาย 
  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตาม เราควรพิจารณาผู้ขายด้วยว่า มีความน่าเชื่อถือมากเเค่ไหน มีที่อยู่ติดต่อไหม หรือ ถ้าเป็นเตนต์มอเตอร์ไซค์ ก็ควรพิจารณาจากผลตอบรับหลังการซื้อด้วยน่ะ


 3. มอเตอร์ไซค์มีประวัติการซื้อขายกี่ครั้งเเล้ว
  คู่มือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นเอกสารที่สามารถตรวจสอบประวัติได้ ทั้งเรื่องการซ่อม , อุบัติเหตุ เเละ มีการซื้อขายกันกี่ครั้งเเล้ว

About smokier