Home / Biker Tips / 10 อุปกรณ์เสริมที่ต้องมี…สำหรับรถจักรยานยนต์ – Part 2/2

10 อุปกรณ์เสริมที่ต้องมี…สำหรับรถจักรยานยนต์ – Part 2/2

6. Crash Protection

สำหรับเงินเพียงไม่กี่บาท คุณสามารถปกป้องรถมอเตอร์ไซค์ของคุณจากความเสียหายที่เกิดจากสไลด์จากการล้ม  ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันมีราคาถูกกว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เป็นอย่างมาก

7. Covers (ผ้าคลุม)

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโรงรถ ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ผ้าคลุมแทนได้ ในการป้องกันรถของคุณจากฝุ่นและแสงแดด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันและถ่วงเวลาในการขโมยรถ ซึ่งคุณอาจจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

8. Security Systems

ระบบรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์ล็อคที่หลากหลายรูปแบบ ไปจนถึงสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน รวมทั้งการติดตามจีพีเอสยังสามารถทำได้อีกด้วย เมื่อรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมนั้นระบบรักษาความปลอดภัยทุกประเภทสามารถช่วยให้ปลอดภัยได้ยิ่งขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ตามสัญญาณเตือนจะแจ้งเตือนคนอื่น ๆในขณะที่ระบบล็อค ซึ่งจะทำให้การขโมยจักรยานเป็นเรื่องยากมากขึ้นด้วยเช่นกัน

9. Reflection

การมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ เห็นได้ชัดว่าการมองเห็นจะลดลงอย่างมากเมื่อไม่มีแสงสว่าง ดังนั้นการติดฟิล์มหรือเทปสะท้อนแสงจะช่วยคุณในการมองเห็นได้อย่างมาก เช่น ที่เกียร์ ที่เบรค เป็นต้น

10.Books

มีหนังสือหลายเล่มที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคการขี่จักรยาน, ด้านเครื่องจักรกลของรถจักรยานยนต์ และแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพและการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งหนังสือรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณอย่างปลอดภัย และทำให้คุณได้ประโยชน์อย่างมากทั้งในการดูแลรักษารถ และการใช้เงินอย่างเหมาะสม

Credit: http://motorcycle-central.com/10-must-have-motorcycle-accessories/

About smokier