Home / Tag Archives: ZERO

Tag Archives: ZERO

[News] มารู้จักกับ ” ZERO ” Original Samurai Choppers

SMOKYBIKE_MOTORCYCLE

ซีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (Zero Engineering) เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 เมืองโอคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดย PLOT Inc. บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอะไหล่, ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถชอปเปอร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและเริ่มดำเนินการผลิตรถจักรยานยนต์ ซีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง ในรูปแบบของ Custom Bike Production ในช่วงปี ค.ศ.1998 พร้อมด้วยความต้องการของรถที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ได้มีการผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง มาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 7 รุ่น ได้แก่ Type-1, Type-2, Type-6,Type-7, Type-8 และ Type-9 อนึ่ง ซีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) เริ่มต้นดำเนินการก่อตั้งในปี พ.ศ.2555 โดยดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (Zero …

Read More »